TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Trường Mầm non Hoa Mai vững bước đi lên
Ngày đăng 01/11/2022 | 20:47  | Lượt xem: 34

Trường Mầm no Hoa Mai đạt chuẩn Quốc gia cấp độ II

         Trường MN Hoa Mai được thành lập vào tháng 9 năm 1973 tại 59 An Trạch Đống Đa phường Quốc Tử Giám Đống Đa Hà Nội, chính thức đón những lớp học trò đầu tiên với nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dạy các bé từ 24 tháng tuổi đến 60 tháng  tuổi. 45 năm qua  đối với cô và trò trư­ờng Mầm non Hoa Mai là cả một chặng đường đầy khó khăn thử thách. Với tổng số vốn đầu tư hơn 87 tỷ đồng, trường MN Hoa Mai được xây mới tại địa chỉ ngõ số 82A Ngõ Thịnh Hào I, Phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

         Trên cơ sở những đầu tư to lớn của Quận ủy, HĐND, UBND quận Đống Đa, tập thể sư phạm nhà trường đang hướng tới chặng đường mới, chặng đường xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ II. Với ý chí quyết tâm phấn đấu, xây dựng trường MN Hoa Mai đạt chuẩn quốc gia mức độ II, nhà trường đã hoàn thành tốt 5 tiêu chuẩn theo Thông tư  19/2018 ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

         Để đạt được trường chuẩn quốc gia cấp độ II hội đồng sư phạm của nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025 để từng bước hiện thực hóa mục tiêu trường đạt là trường chuẩn quốc gia mức độ II vào năm 2022.

Dưới đây là kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2017 - 2020 của nhà trường

/documents/20639/807553/GIAI+DOAN+2017+-+2020.pdf/6f8552a2-31d6-40e1-bb71-0d42065b0460

 

Dưới đây là kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 của nhà trường

/documents/20639/807553/TRUONG+MA%CC%88M+NON+HOA+MAI.pdf/1a446015-0dd2-4eca-bb91-0ebdc2fdc5f2

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật của trường