HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND phường Quốc Tử Giám tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa VIII
Ngày đăng 14/06/2019 | 09:45  | Lượt xem: 1748

        Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2013, HĐND phường Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 khóa VIII. Về dự kỳ họp có đầy đủ các vị đại biểu HĐND và các đại biểu khách mời.

        Trong kỳ họp lần này, HĐND đã tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, An ninh- Quốc phòng năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; kiểm điểm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, hoạt động của Hội đồng nhân dân Phường trong năm 2013; trả lời ý kiến chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân đại diện cho ý kiến của các cử tri trong Phường.

        Năm 2013 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự chỉ đạo, điều hành của UBND và sự tham gia phối hợp của các tổ chức đoàn thể, nhìn chung các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

        Kỳ họp đã thông qua 100% các Nghị quyết của kỳ họp.